22 March 2013

Pywar Musuh?

PsywarDokumentari ini meninjau evolusi propaganda dan perhubungan awam di Amerika Syarikat, dengan penekanan kepada teori elitis demokrasi dan propaganda. 

Apakah kita juga terperangkap dengan kerangka "psyops" musuh? sila klik

Atau Kadirjasin.blogspot.com "An Open Letter to 'Murderer' Bush

No comments:

Post a Comment